Доставки

Матеріал з Vortex
Перейти до: навігація, пошук

Доставки

Модальне вікно доставок викликане з вікна кошика.

Перш за все, варто зазначити, що дане модальне вікно можна викликати в декількох місцях програми CRM, а саме:

В залежності від місця виклику даного модального вікна, воно може мати різний функціонал. Для демонстрації було вибрано дане вікно, викликане з модального вікна активних замовлень клієнта. Структурні еленти даного вінка:

 1. Форма вибору методу доставки. Першим полем вибору є метод доставки. В залежності від вибраного методу доставки поля вибору області, міста та відділення можуть приховуватися.
 2. Дії над вибраною доставкою. Включає в себе:
  • кнопку "Додати до шаблонів". При натисканні вибраний метод доставки буде додано до шаблонів доставки вибраного клієнта (див. п.3)
  • кнопку "Вибрати". Дана кнопка відображаться лише при виклиці даного вікна з вікна активних замовлень або кошика. При натисканні прив’язує вибраний метод доставки до замовлення.
 3. Шаблони доставок клієнта. Збережені за допомогою кнопки "Додати до шаблонів" (див. п.2). Є два вида шаблонів:
  • Звичайний шаблон. Позначається білим кольором. Його можна видалити.
  • Шаблон за замовчуванням. Позначається бежевим кольором. При оформленні клієнтом замовлення в кошику буде автоматично підставлений в якості методу доставки. Його НЕ можна видалити. Для видалення, для початку необхідно переназначити шаблон за замовчуванням.
 4. Блок управління шаблоном. Складається з:
  • прапорця "зробити шаблоном за замовчуванням";
  • кнопки видалення шаблону
 5. кнопки "Вибрати". Дана кнопка відображаться лише при виклиці даного вікна з вікна активних замовлень або кошика. При натисканні прив’язує вибраний метод доставки до замовлення.